Propozície súťaží 2017

7.1 -18.3.2017 Špeciálny viacboj 20+50m
Strelnica: Pod Bikošom, Veľký Šariš
14.1.2017 Grand Prix GAMO (III. kolo Slovenský pohár)
Strelnica: Sikárska 7, Nitra, Dolné Krškany
18.2.2017 FENIX CUP 4. ročník (IV. kolo Slovenský pohár)
Strelnica: Sikárska 7, Nitra, Dolné Krškany
18.-19.3.2017 ZÁHORACKA päťstovka, IV. ročník VTSÚ Záhorie
Strelnica: VTSÚ Záhorie
25.3..2017 III. halové Majstrovstvá Slovenska (Finále III. roč. Slovenský pohár)
Strelnica: Sikárska 7, Nitra, Dolné Krškany
1.4.2017 Jarné netradičné preteky
Strelnica: SAV Bratislava
8.4.2017 Strelecké preteky k 72. výročiu oslobodenia Bratislavy
Strelnica: VTSÚ Záhorie
9.4.2017 Memorál Mariána Janovčíka
Strelnica: ZOTŠ Hruštín
22.4.2017 Veľkonočný pohár, XVI. ročník
Strelnica: MV SR Bratislava, Rača
22.4.2017 1. kvalifikačné preteky, trojboj
Strelnica: Pod Bikošom, Veľký Šariš
29.4.2017 Verejné preteky SZ vz. 58
Strelnica: Vištuk Hájíček
6.5-7.5.2017 1. a 2. kvalifikačné preteky v streleckom viacboji
Strelnica: DPS Záhorie
2.7.2017 Dolnooravský MIX
Strelnica: Hruštín
13.5-14.5.2017 3. a 4. kvalifikačné preteky v streleckom viacboji
Strelnica: Turany - Tibín
27.5.2017 Pohárové preteky LOS-SK
Strelnica: Veľký Šariš, Pod Bikošom
27.5-28.5.2017 1. a 2. kvalifikačné preteky REPIKO
Strelnica: VTSÚ Záhorie
3.6.2017 2. kvalifikačné preteky v streleckom trojboji
Strelnica: Malacky
10.6-11.6.2017 5. a 6. kvalifikačné preteky v streleckom viacboji
Strelnica: Príbelce
17.6.-18.62017 3. a 4. kvalifikačné preteky v streleckom trojbojiboji
Strelnica: Podhradová -Košice
17.6-18.6.2017 3. a 4. kvalifikačné preteky REPIKO
Strelnica: Čáčov
24.6. 2017 1.kvalifikačné preteky SA58
Strelnica: Trnava, Štrky
25.6. 2017 2.kvalifikačné preteky SA58
Strelnica: Trnava, Štrky
8.7. 2017 5. kvalifikačné preteky v streleckom trojboji
Strelnica: SAV BA
9.7. 2017 6. kvalifikačné preteky v streleckom trojboji
Strelnica: Vištuk - Hájíček
15.7-16.7. 2017 7. a 8. kvalifikačné preteky v streleckom trojboji
Strelnica: Príbelce
22.7.2017 7. kvalifikačné preteky v streleckom viacboji
Strelnica: pod Bikošom, Veľký Šariš
23.7.2017 8. kvalifikačné preteky v streleckom viacboji
Strelnica: Michalovce
29.7-30.7. 2017 9. a 10. kvalifikačné preteky v streleckom trojboji
Strelnica: Senica -Čáčov
5.8-6.8.2017 3.a 4. kvalifikačné preteky SA58
Strelnica: Príbelce
12.8-13.8. 2017 5.a 6. kvalifikačné preteky SA58
Strelnica: Nižná Hutka
12.8-13.8.2017 5. a 6. kvalifikačné preteky REPIKO
Strelnica: Vištuk - Hájíček
20.8. 2017 Pohár starostu Poruba p. Vihorlatom, 16. ročník
Strelnica: Poruba p. Vihorlatom
26.8. 2017 Strelevký viacboj na počesť 73. výročia SNP
Strelnica: Pod Bikošom
26.8-27.8. 2017 11. a 12. kvalifikačné preteky v streleckom trojboji
Strelnica: Hruštín
26.8. 2017 Pezinský džbán, XVI. ročník
Strelnica: Stupy/Pezinok
19.8-20.8.2017 7.a 8. kvalifikačné preteky SA58
Strelnica: Čáčov
29.8.2017 Pohár SNP
Strelnica: Nižná Hutka
2.9.2017 XXV.majstrovstvá SR v streleckom viacboji
Strelnica: Turany - Tibín
9.9.2017 Guláš cup 2017
Strelnica: Čáčov
10.9.2017 Medzinárodné preteky o Dukliansky palcát
Strelnica: Čáčov
16.9.2017 Majstrovstvá SR REPIKO
Strelnica: Vištuk - Hájíček
23.9.2017 Pohárové preteky LOS-SK
Strelnica: Veľký Šariš, Pod Bikošom
30.9.2017 XVII.majstrovstvá SR v streleckom trojboji
Strelnica: Príbelce
7.10.2017 V.majstrovstvá SR v streľbe zo samonabíjacej zbrane vz. 58
Strelnica: Čáčov
7.10.2017 Memoriál Františka Imricha, 9. ročník
Strelnica: ŠSK Podhradová
7.-8.10.2017 Záhorácka päťstovka
Strelnica: VTSÚ Záhorie