Propozície súaží 2018

24.-25.3.2018 ZÁHORACKA pästovka
Strelnica: VTSÚ Záhorie
7.4.2018 Medzinárodné preteky k 73. výročiu oslobodenia Bratislavy
Strelnica: VTSÚ Záhorie
7.4.2018 Memoriál Rasa Rabušica – 12. ročník
Strelnica Pod Bikošom, Vežký Šariš
14.4.2018 Vežkonočný pohár
Strelnica: Vištuk, Hájiček
21.-22.4.2018 1. a 2. kvalifikačné strelecké preteky trojčlenných družstiev REPIKO Extra
Strelnica DPS Záhorie, VTSÚ Záhorie
21.4.2018 1. kvalifikačné preteky v streleckom trojboji
Strelnica Pod Bikošom, Vežký Šariš
22.4.2018 2. kvalifikačné preteky v streleckom trojboji
Strelnica Michalovce
28.-29.4.2018 3. a 4. kvalifikačné preteky v streleckom trojboji
Strelnica SAV Bratislava
5.-6.5.2018 3. a 4. kvalifikačné strelecké preteky trojčlenných družstiev REPIKO Extra
Strelecký areál Príbelce
12.-13.5.2018 1. a 2. kvalifikačné preteky v streleckom viacboji
Strelnica DPS Záhorie, VTSÚ Záhorie
19.-20.5.2018 5. a 6. kvalifikačné strelecké preteky trojčlenných družstiev REPIKO Extra
Strelnica Vištuk, Hájiček
26.-27.5.2018 3. a 4. kvalifikačné preteky v streleckom viacboji
Strelnica ZOTŠ Turany, Turany - Tibín
2.-3.6.2018 5. a 6. kvalifikačné preteky v streleckom trojboji a Cena mesta Turany
Strelnica ZOTŠ Turany, Turany - Tibín
9.6.2018 7. kvalifikačné preteky v streleckom trojboji
Strelnica ŠSK, Malacky
10.6.2018 Verejné preteky zo samonabíjacej zbrane vz. 58
Strelnica Vištuk, Hájiček
16.-17.6.2018 5. a 6. kvalifikačné preteky v streleckom viacboji
Strelecký areál Príbelce
23.6.2018 1. kvalifikačné preteky v strežbe zo samonabíjacej zbrane vz. 58
Strelnica Trnava - Štrky
24.6.2018 2. kvalifikačné preteky v strežbe zo samonabíjacej zbrane vz. 58 a Vežká cena Trnavy
Strelnica Trnava - Štrky
30.6.-1.7.2018 3. a 4. kvalifikačné preteky v strežbe zo samonabíjacej zbrane vz. 58
Strelnica Vištuk, Hájiček
14.-15.7.2018 5. a 6. kvalifikačné preteky v strežbe zo samonabíjacej zbrane vz. 58
Strelnica Nižná Hutka