V sekcii Aktuality nájdete informácie z prostredia nášho Zväzu. Vyhlásenia členov prezídia, informácie zo zasadnutí Ústrednej rady, z konferencií, nominačné listy, atď.