Všetky pripravované, či schválené zmeny v legislatíve dotýkajúce sa, či už priamo alebo nepriamo, streleckej komunity, nájdete v sekcii Legislatíva. Novinky týkajúce sa jednak našej, slovenskej legislatívy, či legislatívy Európskej únie.