Všetky informácie a reportáže zo súťaží organizovaných Slovenským zväzom vojakov v zálohe nájdete v sekcii Súťaže. Autorsky do tejto sekcie prispievajú všetci členovia našej organizácie.