Súbor vo formáte PDFPravidlá súťaže jednotlivcov RPC-1 / Verzia z 15. 3. 2024