Súbor vo formáte PDFSmernica číslo 12 / SZVvZ – 2022 „Pravidlá súťaží a streleckého vybavenia IDPA“
Súbor vo formáte PDFDoplnkový materiál – „Pravidlá pre klasifikátory“

Poznámka:
Vzhľadom na rozsiahlosť pravidiel IDPA a ostatných príslušných súvisiacich dokumentov, ich vypublikovanie sme obmedzili len na odkazy na dokumenty vo formáte PDF. Prepisy tu uverejňovať nebudeme. Ďakujeme za pochopenie.

Tabuľky výkonnostných tried pre klasifikátory

Aby strelci mohli súťažiť s rovnocennými súpermi, na základe úrovne svojich schopností sú v rámci každej divízie rozdelení do výkonnostných tried. IDPA má rýchly a jednoduchý spôsob klasifikácie strelcov. Výkonnostné triedy môžu udeľovať výlučne kluby, ktoré sú právoplatnými členmi IDPA a iba právoplatní členovia IDPA sa môžu klasifikátorov zúčastňovať a získať výkonnostnú triedu.

Klasifikačné preteky môže organizovať ľubovoľný klub, ktorý je právoplatným členom IDPA. organizuje každý pridružený klub. Preteky pozostávajú z rôzneho počtu streleckých situácií rozdelených do troch stanovíšť v závislosti od použitej klasifikačnej metódy. Pre každú fázu pretekov je k dispozícii podrobný popis, vrátane sprievodcu a videí.

Štandardná metóda

Časy pre: CDP ESP CO SSP CCP REV BUG PCC
Master
(MA)
75.00 alebo menej 72.00 alebo menej 72.00 alebo menej 73.00 alebo menej 78.00 alebo menej 83.00 alebo menej 89.00 alebo menej 45.00 alebo menej
Expert
(EX)
75.01 až 100.00 72.01 až 95.00 72.01 až 95.00 73.01 až 96.00 78.01 až 103.00 83.01 až 110.00 89.01 až 118.00 45.01 až 56.25
Sharpshooter
(SS)
100.01 až 150.00 95.01 až 140.00 95.01 až 140.00 96.01 až 142.00 103.01 až 155.00 110.01 až 165.00 118.01 až 177.00 56.26 až 67.50
Marksman
(MM)
150.01 až 240.00 140.01 až 225.00 140.01 až 225.00 142.01 až 232.00 155.01 až 248.00 165.01 až 263.00 177.01 až 283.00 67.51 až 78.75
Novice
(NV)
240.01 alebo viac 225.01 alebo viac 225.01 alebo viac 232.01 alebo viac 248.01 alebo viac 263.01 alebo viac 283.01 alebo viac 78.75 alebo viac
Platné od 01. 12. 2018

Skrátená metóda

Časy pre: CDP ESP CO SSP CCP REV BUG PCC
Master
(MA)
19.18 alebo menej 18.75 alebo menej 18.47 alebo menej 19.07 alebo menej 19.60 alebo menej 20.15 alebo menej 23.25 alebo menej 10.63 alebo menej
Expert
(EX)
19.19 až 24.09 18.76 až 23.28 18.48 až 22.93 19.08 až 23.49 19.61 až 24.98 20.16 až 26.78 23.26 až 28.12 10.64 až 12.98
Sharpshooter
(SS)
24.10 až 29.92 23.29 až 28.80 22.94 až 28.39 23.50 až 29.36 24.99 až 31.07 26.79 až 33.34 28.13 až 35.43 12.99 až 15.82
Marksman
(MM)
29.93 až 37.63 28.81 až 36.27 28.40 až 36.18 29.37 až 36.97 31.08 až 39.26 33.35 až 41.91 35.44 až 44.65 15.83 až 18.33
Novice
(NV)
37.64 alebo viac 36.28 alebo viac 36.19 alebo viac 36.98 alebo viac 39.27 alebo viac 41.92 alebo viac 44.66 alebo viac 18.34 alebo viac
Platné od 01. 01. 2020

Klasifikačná metóda pre PCC

Times for: PCC
Master (MA) 56.00 alebo menej
Expert (EX) 56.01 až 66.00
Sharpshooter (SS) 66.01 až 76.00
Marksman (MM) 76.01 až 86.00
Novice (NV) 86.01 alebo viac
Platné od 01. 01. 2018

AKRONYMY A SKRATKY


IDPA DIVÍZIE

CDP – Custom Defensive Pistol
ESP – Enhanced Service Pistol
SSP – Stock Service Pistol
CCP – Compact Carry
CO – Carry Optic
REV – Revolver
BUG – Back-Up Gun
PCC – Pistol Caliber Carbine

HODNOTENIE

FP – Výrazná penalizácia
FTDR – Chyby v správnom postupe
HNT – Zásahy do neterča
PE – Procedurálna chyba
DNF – Nedokončil
PD – Body dole
TPD – Celkom body dole

IDPA KLASIFIKÁCIA

DM – Distinguished Master
MA – Master
EX – Expert
SS – Sharpshooter
MM – Marksman
NV – Novice
UN – Neklasifikovaný
VŠEOBECNÉ POJMY

IDPA – International Defensive Pistol Association
BoD – Predstavenstvo
HQ – Ústredie
DA – Dvojčinný
DAO – Len dvojčinný
Mag – Zásobník

FUNKCIE A INÉ

AC – Area Coordinator
MD – Riaditeľ pretekov
SOI – Safety Officer Instructor
SO – Safety Officer
CoF – Smer paľby