AKTUÁLNE

Vedenie Zväzu

Oficiálnymi predstaviteľmi, ktorí Zväz zastupujú, reprezentujú a vedú sú členovia prezídia, na čele s prezidentom, ktorý je súčasne najvyšším voleným predstaviteľom Slovenského zväzu vojakov v zálohe. Súčasne sú to predstavitelia, ktorí sú štatutárnymi zástupcami Zväzu opravnenými konať v mene Zväzu.

Prezident

Ing. Michal Kvanta
Prezident Zväzu

Členovia Prezídia


Ing. František Ušák
Viceprezident pre majetok, ekonomiku a legislatívu


Vladislav Bláha
Viceprezident pre športovú činnosť


Ing. Ladislav Balázs
Viceprezident pre zahraničnú činnosť


Ing. Rastislav Maršálek
Viceprezident pre marketing a komunikáciu

Členovia Ústrednej rady za oblasti


Ivan Šimo
Bratislava


Mgr. Peter Horvát
Západ


Jozef Jancek
Stred


Ing. Karol Hruška
Východ

Hlavný kontrolór Zväzu

Ing. František Melicher