Vedenie Zväzu

Oficiálnymi predstaviteľmi, ktorí Zväz zastupujú, reprezentujú a vedú sú členovia prezídia, na čele s prezidentom, ktorý je súčasne najvyšším voleným predstaviteľom Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít. Súčasne sú to predstavitelia, ktorí sú štatutárnymi zástupcami Zväzu opravnenými konať v mene Zväzu.

Obsadenie Ústrednej rady pre funkčné obdobie 2022-2026

Súčasné vedenie zväzu bolo zvolené na ostatnom, IX. sneme SZVvZ, ktorý sa konal dňa 5. marca 2022. Funkčné obdobie v súčasnosti zvolených zástupcov zväzu je štvorročné a potrvá do roku 2026, kedy sa uskutoční výročný, X. snem zväzu. Do funkcie prvého viceprezidenta zväzu bol, na 1. zasadnutí prezídia v novom funkčnom období dňa 15. marca 2022, zvolený viceprezident pre marketing a komunikáciu, Ing. Rastislav Maršálek.

Prezident

Ing. Michal Kvanta
Prezident Zväzu

Členovia Prezídia


Mgr. Veronika Zimanová
Viceprezidentka pre vzťahy s rezortami a legislatívu


Róbert Kirth
Viceprezident pre športovú činnosť


Ing. Rastislav Maršálek
Viceprezident pre marketing a komunikáciu


Ing. Ladislav Balázs
Viceprezident pre zahraničnú činnosť

Členovia Ústrednej rady za oblasti


Ivan Šimo
Bratislava


Mgr. Peter Horvát
Západ


Jozef Jancek
Stred


Valentín Pramuk
Východ

Hlavný kontrolór Zväzu

Mgr. Viera Machalíková