09
DECEMBER
2023
Memoriál obetí Karpatsko-duklianskej operácie
Strelnica Hájiček, Vištuk
16
DECEMBER
2023
Charitatívne strelecké preteky "Strelci deťom"
Strelnica Nižná Hutka

Zväzové novinky

Naše rady opustil Milan Daňo starší

S hlbokým žiaľom sme prijali správu, že v piatok 10. novembra 2023 nás opustil náš zaslúžilý člen Milan Daňo starší. Milan bol dlhoročným členom klubu KVvZ-002-BA SAV Bratislava, mimoriadne aktívnym strelcom a rozhodcom. K streleckej činnos... Read more

ZMLUVNÝ PARTNER ZVÄZU

PLATINOVÝ PARTNER ZVÄZU

ZLATÝ PARTNER ZVÄZU

Legislatíva