Podcasty

Strelecký podcast je projekt s ambíciou presahu naprieč celou streleckou komunitou na Slovensku. Športoví strelci, hobby strelci, pasívni legálni držitelia zbraní, výrobcovia, vývojári, nadšenci. To všetko je cieľová skupina tohto ambiciózneho projektu.

Moderátor Lukáš „Luki“ Turiak so svojimi hosťami predstaví streleckú komunitu na Slovensku a ukáže, že streľba, či už ako šport alebo ako hobby, je vhodná aktivita naozaj pre každého.

Strelecký podcast je autorským projektom Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít – najväčšej športovo-brannej záujmovej organizácie na Slovensku, pripravovaným v spolupráci so Slovenským streleckým zväzom a združením Legis Telum.

Projekt môžete podporiť či už tým, že si podcast vypočujete, alebo aj finančne – jednorazovo ľubovoľnou čiastou prostredníctvom platformy PayPal, alebo pravidelnou finančnou podporou prostredníctvom platformy Patreon.


Hlavnou myšlienkou Armádneho podcastu je, prostredníctvom audio-komunikačného kanála, inovatívnou a atraktívnou formou priniesť informácie a novinky z oblasti obrany štátu, záujmovej streľby a iných športov spätých s obranou, vojenskej histórie, zbrojárskeho priemyslu či vojenskej techniky s dôrazom na budovanie vlastenectva a podporu transatlantického smerovania slovenskej obrannej politiky.

Armádny podcast je autorským projektom Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít – najväčšej športovo-brannej záujmovej organizácie na Slovensku, pripravovaným v spolupráci so združením Legis Telum a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ktoré tento projekt podporilo dotáciou .

Projekt môžete podporiť či už tým, že si podcast vypočujete, alebo aj finančne – jednorazovo ľubovoľnou čiastou prostredníctvom platformy PayPal, alebo pravidelnou finančnou podporou prostredníctvom platformy Patreon.