Tlačivá a formuláre

Na podstránke Tlačivá a formuláre sú umiestnené výlučne dokumenty organizačno-informačného charakteru. Všetky dokumenty na stiahnutie súvisiace so športovou činnosťou nášho zväzu je (bude) možné nájsť v sekcii Športové súťaže > Vzorové dokumenty.

Tlačivá Ministerstva vnútra SR

Zaevidovanie zbrane a vydanie preukazu zbrane Nové
Odkaz na stránku Ministerstva vnútra SR
Stiahnuť vo formáte PDF
Oznámenie o držbe zbrane kategórie A Nové
Odkaz na stránku Ministerstva vnútra SR
Stiahnuť vo formáte PDF
Žiadosť o vydanie povolenia na nadobudnutie zbrane kategórie D Nové
Odkaz na stránku Ministerstva vnútra SR
Stiahnuť vo formáte PDF

Zväzové tlačivá

Prihláška nového člena
Registračný formulár pre tlač na ručné vyplnenie (formát A4 na rozstrih)
Stiahnuť vo formáte PDF
Prihláška nového člena*
Registračný formulár na elektronické vyplnenie (formát A5)
Stiahnuť vo formáte PDF
Aktualizácia údajov členov klubu a GDPR*
Hromadný formulár na elektronické vyplnenie do 120 členov (formát A4)

Tlačivá k poukázaniu podielu zaplatenej dane pre ZAMESTNANCA

Poukázanie podielu zo zaplatenej dane*
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Stiahnuť vo formáte PDF
Poukázanie podielu zo zaplatenej dane*
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Stiahnuť vo formáte PDF
Poukázanie podielu zo zaplatenej dane
Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti (pre poukázanie 3% z dane)
Stiahnuť vo formáte DOCX

Tlačivá k poukázaniu podielu zaplatenej dane pre FYZICKÚ OSOBU typu A

Poukázanie podielu zo zaplatenej dane*
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A
Stiahnuť vo formáte PDF
Poukázanie podielu zo zaplatenej dane*
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov FO typu A
Stiahnuť vo formáte PDF

Tlačivá k poukázaniu podielu zaplatenej dane pre FYZICKÚ OSOBU typu B

Poukázanie podielu zo zaplatenej dane*
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B
Stiahnuť vo formáte PDF
Poukázanie podielu zo zaplatenej dane*
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov FO typu B
Stiahnuť vo formáte PDF

Tlačivá k poukázaniu podielu zaplatenej dane pre PRÁVNICKÚ OSOBU

Poukázanie podielu zo zaplatenej dane*
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
Stiahnuť vo formáte PDF
Poukázanie podielu zo zaplatenej dane*
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
Stiahnuť vo formáte PDF

* Na vyplnenie formulára je potrebné mať na počítači nainštalovaný program Adobe Acrobat Reader.
Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.