Sekcia plná autorských alebo prevzatých recenzií zbraní, príslušenstva a streleckého vybavenia. Recenzie majú našim členom sprostredkovať skúsenosti a pohľad iných strelcov na vybavenie využívané medzi členmi našej komunity.