Armádny podcast

3. decembra 2021

Epizóda 6. – Kluby vojenskej histórie

Kto nepozná minulosť a dejiny, aby sa mohol poučiť z chýb minulých, je odsúdený ich opakovať. Obzvlášť to platí v prípade vojenskej histórie. Za tieto chyby sa však platí obzvlášť vysoká daň…

Našťastie existujú ľudia venujúci sa pripomínaniu si týchto hrozných udalostí vo forme rôznych rekonštrukcií najznámejších vojnových udalostí, ktoré sa odohrali na našom území v rozličných historických obdobiach. Či už to boli moderné dejiny a obdobie prvej a druhej svetovej vojny, alebo predtým obdobie napoleónskych vojen, Rakúsko-Pruskej vojny, či oveľa staršie dejiny.


9. októbra 2021

Epizóda 5. – Štátna podpora streleckej prípravy v Česku

Legálny držitelia zbraní sú zaujímavou komunitou, ktorá je zo zákona pomerne dobre monitorovaná, preverená a hlavne evidovaná. Vedel by štát v prípade potreby túto skupinu občanov zmysluplne využiť?

Odpoveď na túto otázku by sme mohli nájsť na druhej strane rieky Moravy. V Česku prebiehal zaujímavý legislatívny proces, ktorý vyvrcholil prijatím zákona implementujúceho legálnych držiteľov zbraní do branno-bezpečnostnej politiky štátu. Presnejšie povedané zákona číslo 14/2021 „o nakladaní so zbraňami v niektorých prípadoch ovplyvňujúcich vnútorný poriadok alebo bezpečnosť Českej republiky“.


3. septembra 2021

Epizóda 4. – „Záložáci“ alias Keď počítačové strieľačky nestačia

Slovenský zväz vojakov zálohe a športovo-branných aktivít je prvou z organizácií – zmluvných partnerov MO SR, ktoré Vám postupne predstavíme v Armádnom podcaste.

Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít je najväčšou športovo-brannou organizáciou na Slovensku s bohatou históriou. Jej počiatky siahajú až niekde do roku 1966, kde vznikla ako jedna z organizačných zložiek vtedajšieho Zväzarmu. V súčasnosti sa činnosť zväzu zameriava predovšetkým na organizáciu streleckých súťaží branného a armádneho charakteru.


18. augusta 2021

Epizóda 3. – Bunkre a opevnenia Československa – II. diel

Bunkre a opevnenia vybudované v Československu v rokoch 1935-38 mali chrániť našu mladú republiku, no neochránili ju.

V predvojnovom období v rokoch 1935-38 bola v Československu vybudovaná premyslená sieť ťažkého a ľahkého opevnenia (takzvaných ropíkov), ktorá mala za úlohu chrániť pohraničné oblasti tohto mladého štátu pred napadnutím. Ako toto opevnenie vyzeralo, ako malo fungovať a prečo nesplnilo svoju úlohu sa rozprávame s našim hosťom, predsedom občianskeho združenia Múzeum petržalského opevnenia, Martinom Kubalom.


4. augusta 2021

Epizóda 2. – Bunkre a opevnenia Československa – I. diel

Bunkre a opevnenia vybudované v Československu v rokoch 1935-38 mali chrániť našu mladú republiku, no neochránili ju.

V predvojnovom období v rokoch 1935-38 bola v Československu vybudovaná premyslená sieť ťažkého a ľahkého opevnenia (takzvaných ropíkov), ktorá mala za úlohu chrániť pohraničné oblasti tohto mladého štátu pred napadnutím. Ako toto opevnenie vyzeralo, ako malo fungovať a prečo nesplnilo svoju úlohu sa rozprávame s našim hosťom, predsedom občianskeho združenia Múzeum petržalského opevnenia, Martinom Kubalom.


21. júla 2021

Epizóda 1. – Na slovíčko s ministrom obrany

Ako inak začať podcast o histórii, súčasnosti a budúcnosti slovenskej armády ako s aktuálnym ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom.

Úvodný diel nového projektu Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít začíname trošku symbolicky a trošku aj logicky hosťom, ktorý nielenže momentálne reprezentuje subjekt, ktorý dotáciou Armádny podcast podporil. Ale súčasne je najvyšším reprezentantom zastupujúcim armádu Slovenskej republiky, ktorej minulosti, súčasnosti a budúcnosti je predovšetkým tento projekt venovaný.