2% z dane

Vážení členovia SZVvZ,

každoročne je možnosť prispieť na činnosť Zväzu poukázaním 2% z dane. Napriek tomu, že aj vzhľadom na veľkú členskú základňu sa môže jednať o významný príjem do pokladne Zväzu, túto možnosť volilo pomerne malé množstvo.

Našim záujmom je túto potenciálne významnú formu financovania našej organizácie oživiť a opätovne upriamiť na ňu pozornosť zo strany našich členov a sympatizantov. Treba si uvedomiť, že pokiaľ chceme výraznejšie posúvať úroveň nášho Zväzu a ním organizovaných súťaží, potrebujeme dve základné veci: financie a iniciatívny prístup celej členskej základne. A pokiaľ nechceme ísť cestou výrazného zvyšovania členského, potrebujeme súčinnosť členskej základne práve pri výbere 2% z dane.

Samozrejme, máme záujem tieto finančné prostriedky použiť pri riešení konkrétnych oblastí, ktoré vieme jasne definovať. Preto by sme vás chceli informovať o našich zámeroch ohľadne využitia takto získaných prostriedkov. Aj v závislosti od výšky cieľovej sumy by sme radi tieto prostriedky využili nasledovne:

Nová stránka

Správa, údržba a rozvoj novej stránky Zväzu a príprava informačného systému

Ceny do súťaží

Zvýšenie štandardu oceňovania úspešných strelcov na súťažiach organizovaných Zväzom

Príspevky na preteky

Zvýšenie príspevkov na organizáciu pretekov a podujatí so zámerom zvýšenia kvality podujatí

Nové súťaže

Nové atraktívne súťaže, ktoré prilákajú do Zväzu nových, mladých členov z prostredia neorganizovaných legálnych držiteľov zbraní

...

...

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Slovenský zväz vojakov v zálohe, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí v uplynulom roku pomáhali Slovenskému zväzu vojakov v zálohe min. 40 hodín môžu venovať až 3% – vyžiadajte si od neho potvrdenie):

Údaje združenia

Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít
Hradská 79, 821 07 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 30 844 622 0001
DIČ: 2020 914 379
Právna forma: občianske združenie

Informatívny výpis z registra (ešte so starým IČO)