Každoročne je možnosť prispieť na činnosť Zväzu poukázaním podielu zo zaplatenej dane z príjmov. Vzhľadom na veľkú členskú základňu sa môže jednať o významný príjem do pokladne Zväzu. Darujte 2% z dane a pomôžte zväzu vytvárať kvalitnejšie zázemie a podmienky pre všetkých členov SZVvZ.IČO/SID: 30 844 622
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/názov: Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít
Ulica: Hradská
Číslo: 8531/79
PSČ: 821 07
Obec: Bratislava – mestská časť Vrakuňa

Našim záujmom je túto potenciálne významnú formu financovania našej organizácie oživiť a opätovne upriamiť na ňu pozornosť zo strany našich členov a sympatizantov. Treba si uvedomiť, že pokiaľ chceme výraznejšie posúvať úroveň nášho Zväzu a ním organizovaných súťaží, potrebujeme dve základné veci: financie a iniciatívny prístup celej členskej základne. A pokiaľ nechceme ísť cestou výrazného zvyšovania členského, potrebujeme súčinnosť členskej základne práve pri výbere podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb.


(Vyberte jednu z možností)

 1. SOM ZAMESTNANEC

  (Váš zamestnávateľ bude robiť daňové priznanie za Vás.)

  Tlačivá na stiahnutie pre ZAMESTNANCA

  Potvrdenie o zaplatení dane
  Stiahnuť vo formáte PDF (Adobe Acrobat)
  Vyhlásenie 2-3 % za rok 2023
  Stiahnuť vo formáte PDF (Adobe Acrobat)

  Možno to neviete, ale dobrovoľníci, ktorí v uplynulom roku pomáhali Slovenskému zväzu vojakov v zálohe a odpracovali si minimálne 40 hodín, môžu venovať až 3% z dane. Stačí si iba vyžiadať od členov prezídia (emailom, alebo telefonicky) potvrdenie, ktoré vám samozrejme bude ochotne na počkanie vydané.

 2. DAŇOVÉ PRIZNANIE SI ROBÍM SÁM

  (ste zamestnaný, ale daňové priznanie si podávate sami - napr. v priebehu roka ste mali súčasne viac zamestnaní, SZČO a pod.)

  Daňové priznanie k príjmov FO typu A za rok 2023

  Elektronický formulár - môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy: elektronický formulár pre FO typu A nájdete na tomto linku.

  Upozornenie: elektronické formuláre sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre vypĺňate v osobnej internetovej zóne. Zistite viac.

  Daňové priznanie k príjmov FO typu B za rok 2023

  Elektronický formulár - môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy: elektronický formulár pre FO typu B nájdete na tomto linku.

  Upozornenie: elektronické formuláre sú určené ako pomôcka pri vypĺňaní pre NEREGISTROVANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre vypĺňate v osobnej internetovej zóne. Zistite viac.

 3. SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

  (ste spoločnosť, firma a pod.)

  Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2023

  Elektronický formulár: elektronický formulár pre PO nájdete na tomto linku.

  Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov v OIZ (osobnej internetovej zóne). Zistite viac.


Vybraté finančné prostriedky určite nájdu svoje zmysluplné využitie. Rozvoj zväzu nabral úplne inú dynamiku, ako doposiaľ a je veľa oblastí našej činnosti, ktoré si vyžiadajú väčšie, či menšie finančné investície. Pre lepšiu predstavu uvádzame zoznam momentálne tých najkľúčovejších.

Zväzová strelnica

Projekt strelnice, ktorá bude vo vlastníctve zväzu je kľúčový i z pohľadu budúcnosti a ďalšieho rozvoja zväzu

Oprava sídla Zväzu

Pokrytie nákladov na opravu dlhodobo zanedbávaného sídla Zväzu, ktoré sa v súčasnosti nachádza v havaríjnom stave

Vybavenie zväzu

Technicko-materiálne vybavenie zväzu pre účely organizácie súťaží, verejných podujatí, či iných rozvojových aktivít

Nové súťaže

Nové atraktívne súťaže, ktoré prilákajú do Zväzu nových, mladých členov z prostredia neorganizovaných legálnych držiteľov zbraní

Príspevky na preteky

Zvýšenie príspevkov na organizáciu pretekov a podujatí so zámerom zvýšenia ich kvality a štandardu zabezpečenia

Ceny do súťaží

Zvýšenie štandardu a rozsahu oceňovania úspešných strelcov na súťažiach organizovaných Zväzom, plus ceny do tomboly

Web stránka zväzu

Správa, údržba, prevádzka (hosting), technická podpora a rozvoj rozsiahlej oficiálnej komunikačnej platformy Zväzu

Informačný systém

Elektronická evidencia členov, evidencia výsledkov, zjednodušenie výberu členského, online prihlasovanie na preteky

Podcasty

Strelecký a Armádny podcast je multimediálny projekt zameraný na propagáciu zväzu a zlepšenie informovanosti komunity


Máte otázky? Kontaktujte nás mailom cez Kontaktný formulár, alebo volajte na telefónne číslo +421 908 738 678.