AKTUÁLNE

2% z dane

Vážení členovia SZVvZ,

každoročne je možnosť prispieť na činnosť Zväzu poukázaním 2% z dane. Napriek tomu, že aj vzhľadom na veľkú členskú základňu sa môže jednať o významný príjem do pokladne Zväzu, túto možnosť volilo pomerne malé množstvo.

Našim záujmom je túto potenciálne významnú formu financovania našej organizácie oživiť a opätovne upriamiť na ňu pozornosť zo strany našich členov a sympatizantov. Treba si uvedomiť, že pokiaľ chceme výraznejšie posúvať úroveň nášho Zväzu a ním organizovaných súťaží, potrebujeme dve základné veci: financie a iniciatívny prístup celej členskej základne. A pokiaľ nechceme ísť cestou výrazného zvyšovania členského, potrebujeme súčinnosť členskej základne práve pri výbere 2% z dane.

Samozrejme, máme záujem tieto finančné prostriedky použiť pri riešení konkrétnych oblastí, ktoré vieme jasne definovať. Preto by sme vás chceli informovať o našich zámeroch ohľadne využitia takto získaných prostriedkov. Aj v závislosti od výšky cieľovej sumy by sme radi tieto prostriedky využili nasledovne:

Nové súťaže

Nové atraktívne súťaže, ktoré prilákajú do Zväzu nových, mladých členov z prostredia neorganizovaných legálnych držiteľov zbraní

Príspevky na preteky

Zvýšenie príspevkov na organizáciu pretekov a podujatí so zámerom zvýšenia kvality podujatí

Ceny do súťaží

Zvýšenie štandardu oceňovania úspešných strelcov na súťažiach organizovaných Zväzom

Oprava sídla Zväzu

Pokrytie nákladov na opravu sídla Zväzu, ktoré sa roky zanedbávalo a značne chátralo

Nová stránka

Správa, údržba a rozvoj novej stránky Zväzu a príprava informačného systému

Rozvojové projekty

Projekty zamerané na rozvoj zväzu, zvyšovanie jeho atraktivity a rozširovanie základne

Možno to neviete, ale dobrovoľníci, ktorí v uplynulom roku pomáhali Slovenskému zväzu vojakov v zálohe a odpracovali si minimálne 40 hodín, môžu venovať až 3% z dane. Stačí si iba vyžiadať od členov prezídia (emailom, alebo telefonicky) potvrdenie, ktoré vám samozrejme bude ochotne na počkanie vydané.

Ak chcete venovať 2% z daní (alebo dokonca spomínané 3%) pre organizáciu Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít, budete potrebovať nasledovné formuláre:

Údaje združenia

Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo-branných aktivít
Hradská 79, 821 07 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 30 844 622
DIČ: 2020 914 379
Právna forma: občianske združenie

V prípade, že sa vám zdajú naše informácie nedostatočné, môžeme vás odkázať na portál Slovensko.sk, kde v článku Ako poukázať 2% z daní? nájdete viac podrobnejších informácií k problematike 2% z dane, vrátane termínov, do kedy je možné 2% z dane poukázať.