Vykonávacie smernice sa rušia!

Vzhľadom na rozširovanie zväzových aktivít o nové typy súťaží, a aj vzhľadom na trend zjednodušovania a sprehľadňovania pravidiel súťaží, bolo Ústrednou radou prijaté rozhodnutie, že počnúc ročníkom 2024 sa väčšina ustanovení jednotlivých vykonávacích smerníc stane súčasťou pravidiel príslušných zväzových súťaží. Niektoré z ustanovení bývalých vykonávacích smerníc budú vydavé len formou uznesení ÚR a následne vypublikované na oficiálnej zväzovej stránke (napr. kalendár pretekov, kontakty na usporiadateľov, atď.).

Archív vykonávacích smerníc

V priebehu uplynulých rokov sa častokrát výraznejšie menili pravidlá jednotlivých súťaží, pričom dosiahnuté výsledky je nutné vnímať práve v kontexte pravidiel platných pre obdobie, v ktorom boli tieto výsledky dosiahnuté. Preto sme pripravili v rámci tejto sekcie aj archív starších materiálov – vykonávacích smerníc platných pre uplynulé roky, ktorý je v súčasnosti spracovaný od roku 2007.

Vstúpiť do archívu vykonávacích smerníc