Súbor vo formáte ZIPKompletné pravidlá streleckých súťaží pre rok 2020

Strelecký viacboj

Vykonávacia smernica kvalifikačných pretekov
v streleckom viacboji SZVvZ na rok 2020

Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Strelecký trojboj

Vykonávacia smernica kvalifikačných pretekov
v streleckom trojboji SZVvZ na rok 2020

Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Streľba zo SZ vz. 58

Vykonávacia smernica kvalifikačných pretekov
v streľbe zo samonabíjacej zbrane 58 SZVvZ
na rok 2020

Stiahnuť súbor vo formáte PDF

REPIKO

Vykonávacia smernica kvalifikačných pretekov
kolektívnej streľby z veľkokalibrovej pištole
a revolveru REPIKO SZVvZ na rok 2020

Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Archív vykonávacích smerníc

V priebehu uplynulých rokov sa častokrát výraznejšie menili pravidlá jednotlivých súťaží, pričom dosiahnuté výsledky je nutné vnímať práve v kontexte pravidiel platných pre obdobie, v ktorom boli tieto výsledky dosiahnuté. Preto sme pripravili v rámci tejto sekcie aj archív starších materiálov – vykonávacích smerníc platných pre uplynulé roky, ktorý je v súčasnosti spracovaný od roku 2007.

Vstúpiť do archívu vykonávacích smerníc