AKTUÁLNE

Mimoriadna smernica

Mimoriadna smernica pre strelecké kvalifikačné preteky SZVvZ organizované v roku 2020,
ktorá mení a dopĺňa platné smernice a vykonávacie smernice prijaté začiatkom roku 2020

Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Vykonávacie smernice prijaté začiatkom roku 2020

Súbor vo formáte ZIPKompletné pravidlá streleckých súťaží pre rok 2020

Strelecký viacboj

Vykonávacia smernica kvalifikačných pretekov
v streleckom viacboji SZVvZ na rok 2020

Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Strelecký trojboj

Vykonávacia smernica kvalifikačných pretekov
v streleckom trojboji SZVvZ na rok 2020

Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Streľba zo SZ vz. 58

Vykonávacia smernica kvalifikačných pretekov
v streľbe zo samonabíjacej zbrane 58 SZVvZ
na rok 2020

Stiahnuť súbor vo formáte PDF

REPIKO

Vykonávacia smernica kvalifikačných pretekov
kolektívnej streľby z veľkokalibrovej pištole
a revolveru REPIKO SZVvZ na rok 2020

Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Archív vykonávacích smerníc

V priebehu uplynulých rokov sa častokrát výraznejšie menili pravidlá jednotlivých súťaží, pričom dosiahnuté výsledky je nutné vnímať práve v kontexte pravidiel platných pre obdobie, v ktorom boli tieto výsledky dosiahnuté. Preto sme pripravili v rámci tejto sekcie aj archív starších materiálov – vykonávacích smerníc platných pre uplynulé roky, ktorý je v súčasnosti spracovaný od roku 2007.

Vstúpiť do archívu vykonávacích smerníc