Súbor vo formáte ZIPKompletné vykonávacie smernice pre rok 2023

Strelecký viacboj

Vykonávacia smernica kvalifikačných pretekov
v streleckom viacboji SZVvZ na rok 2023

Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Strelecký trojboj

Vykonávacia smernica kvalifikačných pretekov
v streleckom trojboji SZVvZ na rok 2023

Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Streľba zo samonabíjacej pušky

Vykonávacia smernica kvalifikačných pretekov
v streľbe zo samonabíjacej pušky SZVvZ na rok 2023

Stiahnuť súbor vo formáte PDF

REPIKO

Vykonávacia smernica kvalifikačných pretekov
v streľbe z veľkokalibrovej pištole a revolveru REPIKO
SZVvZ na rok 2023

Stiahnuť súbor vo formáte PDF

RPC-1

Vykonávacia smernica kvalifikačných pretekov
streľby z veľkokalibrovej pištole, revolveru a karabíny RPC-1
SZVvZ na rok 2023

Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Superpohár

Vykonávacia smernica Superpohára SZVvZ
na rok 2023

Stiahnuť súbor vo formáte PDF

Za správnosť údajov a informácií vo vykonávacích smerniciach streleckého viacboja, streleckého trojboja, streľby zo samonabíjacej pušky a superpohára zodpovedá ŠTK pre armádne disciplíny. Za správnosť údajov vo vykonávacích smerniciach tímových súťaží REPIKO a súťaží jednotlivcov RPC-1 zodpovedá ŠTK pre dynamické disciplíny.

Archív vykonávacích smerníc

V priebehu uplynulých rokov sa častokrát výraznejšie menili pravidlá jednotlivých súťaží, pričom dosiahnuté výsledky je nutné vnímať práve v kontexte pravidiel platných pre obdobie, v ktorom boli tieto výsledky dosiahnuté. Preto sme pripravili v rámci tejto sekcie aj archív starších materiálov – vykonávacích smerníc platných pre uplynulé roky, ktorý je v súčasnosti spracovaný od roku 2007.

Vstúpiť do archívu vykonávacích smerníc